Kermis

kermis lengel

Kermis in Lengel “een groot feest, zonder incidenten” 


Het bestuur en leden van schuttersvereniging St. Antonius, Lengel kunnen terugkijken op een zeer geslaagde laatste kermis in de Achterhoek. Een feest dat zich zonder incidenten heeft afgespeeld in de kermistent welke op het terrein rondom ’t Bosmanhuus in Lengel er speciaal voor was neergezet. 

De Lengelse Kermis werd op zaterdagavond reeds begonnen met een daverende “Après Ski” party, georganiseerd door het Comité “Kermis in Lengel” een onderdeel van de Schutterij, dat zich op een grote publieke belangstelling mocht verheugen. 

Ondanks het slechte weer op zondagmiddag, waren de schutters van Gilde St. Oswaldus, tesamen met de Harmonie Volharding beide uit Stokkum en van Schutterij St. Martinus uit Braamt toch naar Lengel gekomen op het kermisfeest op te luisteren. In de Kermistent werd er gezamenlijk diverse marsen gespeeld en een vendelhulde gebracht aan de Wethouder Mevrouw Ruth Esselink-Mijnen die samen met Pastoor Jurgen Jansen voor de officiële opening naar Lengel waren gekomen. Nadat secretaris Ruud Tousain het aanwezige publiek had toegesproken, met de wens, dat de Lengelse gemeenschap woensdagmorgen op een geslaagde kermis zou kunnen terugkijken, opende de wethouder de laatste kermis van de Achterhoek. 

Op de muzikale tonen van toporkest Free Line werd er gedanst en een gezellige kermismiddag gehouden. 

Nadat het Kermiskoningspaar Kim Joling en Rick van Os-Joling, op maandagmorgen thuis was opgehaald, door de schutterij met drumfanfare werd er gestreden om hun opvolging. Na 247 schoten, waarvan 162 op de romp was het Marco Gunsing die na een spannende strijd het koningsschot loste. Hij koos zijn vrouw Inge als koningin. De overige prijzen gingen naar Lars Giesen voor de hals, Wouter Giesen voor de linkervleugel, terwijl de rechtervleugel een prooi was voor Ruud Tousain. Tenslotte wist Raymond Giesen nog de staart van de vogel af te schieten. Bij het damesschieten wist Vanessa Lenting de 1e prijs voor zich op te eisen. 

Na de prijsuitreiking was er nog een officieel moment. De heer Toon Arendsen, nu wonend in Wijnbergen werd blij verrast met het Erelidmaatschap van Schuttersvereniging St. Antonius. Door de voorzitter, Richard Gunsing werden hem de daarbij behorende versierselen overhandigd, terwijl er ook een mooie bos bloemen voor zijn vrouw Miabella was. 

Onder de tonen van toporkest Kiep Mov’in werd er een geweldig kermisfeest gevierd, waarbij het ouderwets gezellig was in de kermistent. 

Tijdens het appèl op kermisdinsdag werden diverse leden geëerd. Zo was er een Erelidmaatschap voor oud-voorzitter Henk Akkerman, die na 44 jaar bestuurslidmaatschap het stokje heeft overgedragen aan de jongere generatie. Ook voor oud-penningmeester Henk ten Eijkelder waren er lovende woorden en natuurlijk voor de dames een mooie bos bloemen, ook omdat zij hun mannen toch vele uren hebben moeten missen. Fenna Kock en Ricky van Os-Joling, twee jeugdige leden, ontvingen een mooi medaille als blijk van waardering voor hun inzet van onze voorzitter. 

In de middag werd er nog het fladderschieten georganiseerd. Na een spannende strijd wist Bram Peters het beslissende blokje van de standaard te schieten. Hij mag zich nu een jaar lang Fladderkoning van Lengel noemen. 

Tijdens afsluitende kermisdinsdagmiddag werd er nog volop meegezongen met DJ Henk Pouwels, waarna om 18.00 uur een einde aan wederom een zeer geslaagde Lengelse kermis kwam. Rest ons nog namens het bestuur iedereen die aanwezig is geweest of anderzijds zijn steentje heeft bijgedragen aan het welslagen van de kermis heel hartelijk te bedanken en wellicht tot volgend jaar. 

Lengel, 23 Oktober 2019

Ruud Tousain secretaris

kermis lengel