Vendeliers

VENDELEN IS VAN OORSPRONG EEN EERBETOON
Het vendelen is van oorsprong ontstaan als een eerbetoon aan de wereldlijke autoriteiten. Later werd ook aan kerkelijke autoriteiten deze hulde gebracht. Nog steeds wordt er vendel gezwaaid, voor zowel de eigen koningsparen, schutters enz. Het vendelen beeld een strijd uit van st.Joris met de draak. Van goed en kwaad of van geloof en ongeloof. De vendeliers vendelen met gewijde vaandels en gebruiten verschillende slagen. De vendelhulde is een gebed in de stijd en de diversen slagen hebben hun eigen betekenis.

vendeliers

Hieronder volgt de letterlijke tekst, zoals die als verklaring hoort bij de slagen.

1.Het rond zwaaien boven het hoofd betekend:-Stoere vendelier, houdt je kloek en sterk in de strijd die komen gaat.
2. Als de vlag wordt rondgedraaid in de hals betekent dit:-Weer je geducht al zal dit ook je hoofd moeten kosten.
3.De vlag draait om de lendenen :-Geef aan dit werk je kracht, je lichaam en desnoods je leven.
4.De vlag draait om de knieen:-Houd je leden lenig en kunt ook knielen.
5.De vlag zwaait om de enkels:-Laat de vlag steeds draaien, maar zorg ervoor dat ze steeds schoon en rein blijft, zoals de lelie. Na de hierboven genoemde slagen waarbij tot de vendelier wordt gesproken, wordt dan de strijd tussen goed en kwaad uitgebeeld.
6.De vlag wordt boven het hoofd rond gegooid:-Patroon van de schutterij,U wil ik verheerlijken en ik wil al het mogelijke doen, want hoog zijt gij verheven.
7.Als de knop in de hals wordt gelegd en het gezicht schuin opwaarts is gericht:-Ik zie naar de hemel, O Heer, want U wil ik verheerlijken.
8.Nu begint de vlag schuin over de schouder te draaien:-De vijand komt.
9.In machtige slagen wordt de vlag achter de rug doorgehaald:-Van alle kanten wordt ik nu aangevallen.
10.De vlag wordt achter de knieen doorgehaald:-De vijand probeert me op de knieen te krijgen.
11.De vlag draait achter de enkels door:-De vijand drukt me diep neer.
12.De vlag draait nu achter en vervolgens om een been:-Maar ik zal me staande houden, al is het maar op èèn been.
13.De vlag wordt vastgeklemd in de knieholte:-Ik maak mijn handen vrij en ga voor niets opzij.
14.De vlag balanceert op de voet:-Bijna liet ik de vlag vallen maar mijn voet kon haar nog net grijpen.
15.De vendelier treedt over de vlag:-De vijand probeert haar af te nemen.
16.De vendelier treedt weer over de vlag en werpt haar omhoog:-De vijand sloeg bijna de vlag weg, maar ik kon ze nog juist grijpen.Bijna wordt de strijd wanhopig, zodat het gebed om hulp tot de patroonheilige begint, om dat te eindigen in de overwinning van het goede op het kwade.
17.Overmoedig gooit de vendelier zijn vlag over het hoofd:-Nooit zal ik wijken, ik zal blijven strijden, zolang ik leef.
18.De slagen worden steeds zwaarder en moeilijker, de vlag wordt om de lenderen gezwaaid en weer opgevangen:-De strijd wordt nog zwaarder.
19.De vlag wordt rond beide benen gedraaid en opgevangen: -Al zwaarder wordt de strijd, ik heb hulp nodig.
20. De vlag draait om ieder been afzonderlijk:-De strijd wordt hopeloos, ik val van vermoeidheid haast neer.
21. Nu volgt de knieslag, het vendelen wordt een smeekgebed:-Patroonheilige help mij, sta mij bij, ik kan haast niet meer.
22. De vendelier valt op de knieen:-Mijn heer en mijn God, geef mij uw zegen en kracht.
23. Nu staat de vendelier weer rechtop, de vlag wordt op de vuist gelegd en opgegooid, ten teken van de overwinning en van grote blijdschap:-God en patroonheilige, met uw steun heb ik overwonnen.
24. De vlag wordt opgerold: -De strijd is gestreden, het werk is gedaan, de zege is gedaan, de zege is ons.